Davide Scarenzio

Urodził się w Magencie, w pobliżu Mediolanu. Ma 35 lat. Pracował jako pielęgniarz. Zdobył doświadczenie w komunikacji hipnotycznej, jest facylitatorem oddechu Transformational Breath®, Soundhealer’em, praktykiem Shiatsu i Reiki. Ułatwia relaksację i dostęp do wyższych stanów świadomości, wspiera dobre samopoczucie, zdrowie i rozwój indywidualnego potencjału.