Davide Scarenzio

Urodził się w Magencie niedaleko Mediolanu 22 maja 1985 r. Pracował jako pielęgniarz. Zdobył doświadczenie w komunikacji hipnotycznej, jest facylitatorem świadomego oddychania Transformational Breath®, Soundhealer’em, promuje dobre samopoczucie, zdrowie i rozwój indywidualnego potencjału.

Poprzez świadomy oddech, dźwięk i masaż, propaguję medytację jako styl życia. Ułatwiam dostęp do stanów wyższej świadomości w celu poprawy jakości życia, rozwinięcia talentów i kreatywności oraz osiągnięcia połączenia duchowego.

Davide Scarenzio

OFERTA

SOLE BLU

TRASFORMATIONAL BREATH®

SOUNDTHERAPY

ZEN SHIATZU

LIFE COACHING

VIDEO

Davide Scarenzio - Transformational Breath ®

Davide Scarenzio - Zen Shiatsu

Davide Scarenzio - Sound Therapy

NEWSLETTER